Andrew Parent, Awad Ibrahim, Geordie Walker, Krisa Kopra, Krista Mcnamara & Sherwyn Solomon

Andrew Parent, Awad Ibrahim, Geordie Walker, Krisa Kopra, Krista Mcnamara & Sherwyn Solomon

Andrew Parent, Vice-Principal at Brookfield HS

Awad Ibrahim, Professor, University of Ottawa

Geordie Walker, Principal at Hillcrest HS

Krisa Kopra, Principal at Hawthone PS

Krista Mcnamara, Principal at Nepean HS 

Sherwyn Solomon, Principal at Le Pare PS